Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land op grond van ras, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van hen worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. Een deel van de vluchtelingen of asielzoekers komt naar Nederland, soms op eigen gelegenheid, maar ook op uitnodiging van de overheid. Van hen wordt een klein aantal gehuisvest in een van de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak de vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw leven op te bouwen binnen onze samenleving.

Steun ons werk via het noodfonds! Het rekeningnummer vindt u hier.


Wilt u vluchtelingen helpen?

 Wij zoeken:


Abonneer u op en lees onze nieuwsbrief

 

U kunt ook donateur worden!