Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug
ANBI-Status: Sedert 1-1-2011
Fiscaal nummer: 817793070
Kerkplein 18, 3941 HV  DOORN

De stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug is in maart 2007 opgericht na de fusie van de stichtingen Vluchtelingenwerk Doorn-Maarn, Driebergen en Amerongen-Leersum.

Doelstelling van de stichting
Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Voorzitter: Teus Stahlie
Secretaris: Maria van Susante
Penningmeester: Riet van Tuil
Algemeen lid: Gerard van Donselaar
Algemeen lid: Sonja Rinsma
Algemeen lid: Barend Samsom

Medewerkers
De stichting heeft een vaste coördinator, Bep van Delden, in dienst met een parttime dienstverband van 0,6 fte. De coördinator is onder andere verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilligers, voor de contacten met bestuur en met de gemeente. Er zijn 8 vrijwilligers wekelijks werkzaam op de spreekuren op ons kantoor, en 8 vrijwilligers beschikbaar voor ad hoc taken.

Belangrijke documenten
Jaarverslag Werkgroep 2017
Regionale klachtenregeling
Gedragscode samenwerkingsverband

 

Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug
RSIN: 817940510
ANBI-status: sinds 1 januari 2017
Adres: Kerkplein 18, 3941 HV DOORN


Doelstelling van de stichting
a. het werven van fondsen ten behoeve van -en het aanvragen van fondsen- voor doelen waarvoor in het normale subsidiebeleid voor de Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug geen ruimte is.
b. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur
Teus Stahlie, voorzitter
Maria van Susante, secretaris
Riet van Tuil, penningmeester
Gerard van Donselaar, lid
Sonja Rinsma, lid
Barend Samsom, lid

Beloningsbeleid
Er wordt geen vergoeding en/of enige andere vorm van beloning toegekend aan een bestuurslid. Er is geen personeel in dienst van Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug. Er vindt eveneens geen verrekening van personele vergoeding plaats met de Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug.

Belangrijke documenten
Beleidsplan Noodfonds
Reglement Noodfonds
Jaarverslag Noodfonds 2017

Steun ons werk via het noodfonds! Het rekeningnummer vindt u hier.


Wilt u vluchtelingen helpen?

 

Wij zoeken:

  • maatschappelijke begeleiders
  • begeleiders ivm praktische hulp

 

U kunt ook donateur worden!