Integratie

Iedere gemeente heeft tot taak zorg te dragen voor integratie van vluchtelingen in de gemeente. Deze taak delegeert de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan ons. De vrijwilligers begeleiden de vluchtelingen die nieuw geplaatst worden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij geven maatschappelijke begeleiding en helpen zo problemen, die een belemmering kunnen vormen voor de inburgering, te voorkomen en/of op te lossen.

De maatschappelijke begeleiding houdt onder meer in:

  • mensen wegwijs maken in de gemeente
  • kinderopvang regelen en adviseren bij schoolkeuze van de kinderen
  • hulp bij inkomens-, bank- en verzekeringszaken
  • inschrijven en kennismaken met de huis- en tandarts
  • ondersteunen bij taallessen
  • contacten met advocaten
  • adviseren en assisteren bij het ordenen en op tijd invullen van de nodige papieren
  • de weg wijzen naar bibliotheek, sportclubs e.d.

Steun ons werk via het noodfonds! Het rekeningnummer vindt u hier.


Wilt u vluchtelingen helpen?

 

Wij zoeken:

  • maatschappelijke begeleiders
  • begeleiders ivm praktische hulp

 

U kunt ook donateur worden!